Get Adobe Flash player

     Ponad 15 metrowa strzelnica rycerska jest przeznaczona dla gości chcących spróbować swoich sił w strzelaniu z prawdziwego łuku (wykonanego z drewna technologią prosto z czasów średniowiecza). Strzelanie odbywa się na dystansie 15 w zwyż z kilku rodzajów łukow. Ciekawostką jest fakt, iż znajduje się na terenie naszego grodu łuk angielski, przez świat naukui uznany za jeden z najlepszych wynalazków militarnych dawnych lat, który w wielu bitwach dał się we znaki wojskom francuskim.

Łuk angielski:

    Długi łuk angielski (ang. longbow) – rodzaj łuku prostego wytwarzanego z jednego kawałka drewna, najczęściej cisowego. Spopularyzowanie długich łuków, obok rozwijającej się broni palnej, przyczyniło się w dużej mierze do upadku ciężkozbrojnej kawalerii. Strzała wystrzelona z długiego łuku była w stanie przebić niektóre typy zbroi płytowej, natomiast do wyeliminowania z walki ciężko opancerzonego jeźdźca często wystarczało zabicie bądź zranienie wierzchowca. Długich łuków powszechnie używano aż do początku XVI wieku. Później na polach bitewnych zaczęła dominować ręczna broń palna. Łuków oraz kusz jeszcze sporadycznie używano, lecz już nie jako podstawowej broni strzeleckiej.
    Pierwowzorem długiego łuku był łuk walijski, powszechnie używany w Walii od ok. VIII wieku[1]. Już wtedy posiadał znacznie dłuższe łęczysko (ok. 1,8 do 2 m). Strzelanie z bojowego łuku walijskiego wymagało długotrwałego treningu, gdyż przeciętna dorosła osoba nie była w stanie z niego strzelać. Łuk walijski był stosowany najpierw przez oddziały łuczników walijskich, a następnie, ok. XII wieku rozpowszechnił się w Anglii, gdzie zaczął pełnić rolę broni plebejskiej, umożliwiającej biedocie skuteczną obronę przed rycerzami. (źródło Wikipedia)

Znając ową historię, strzelanie z takiego łuku choć na chwilę przenosi nas do tamtych czasów – naprawdę warto spróbować! Zapraszamy!